ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Εντός Ν. Σερρών


Παρακάτω θα βρείτε τα δρομολόγια των λεωφορείων που εκτελεί το Κ.Τ.Ε.Λ. εκτός του Νομού Σερρών. Τα δρομολόγια είναι ομαδοποιημένα ανάλογα με το τμήμα στο οποίο ανήκουν. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα διαθέσιμα δρομολόγια και τις ώρες και μέρες που εξυπηρετούνται, επιλέξτε παρακάτω την κατηγορία δρομολογίου που σας αφορά.
Διαδρομή: Κουμαριά
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Σέρρες - Κουμαριά Σάββατο 08:00 12:00 14:30 20:00
Σέρρες - Κουμαριά Δευτέρα ως Παρασκευή 07:00 08:00 12:00  14:30  17:00  20:00
Σέρρες - Κουμαριά Κυρ/Αργ

08:00 14:30

Διαδρομή: Σιδηρόκαστρο
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Σιδηρόκαστρο-Σέρρες Κυρ/Αργ 10:00 14:00 17:00
Σέρρες - Σιδηρόκαστρο Κυρ/Αργ 09:10 15:10 20:30
Σέρρες - Σιδηρόκαστρο Δευ • Τρί • Τετ • Πέμ • Παρ 07:15 09:10 11:00  12:40 14:10 15:10 18:10 21:10
Σιδηρόκαστρο - Σέρρες Δευ • Τρί • Τετ • Πέμ • Παρ 07:00 08:00 09:00  11:30  14:00  15:10 17:00 20:00
Σέρρες - Σιδηρόκαστρο Σάββατο 09:10 13:10 15:10 17:10 20:30
Σιδηρόκαστρο - Σέρρες Σάββατο 08:00 10:00 14:00 17:00  20:00
Διαδρομή: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Σέρρες - Ν.Ζίχνη Κυρ/Αργ 06:25 08:00 10:00 12:00 12:50 14:00 16:00 17:30 19:10
Σέρρες -Ν. Ζίχνη Δευτέρα ως Παρασκευή 06:00 06:25 08:00 10:00 12:00 12:50 14:00 16:00 17:30 19:10
Ν. Ζίχνη- Σέρρες Δευτέρα ως Παρασκευή 07:15 08:00  09:00 10:30 11:50 14:00 14:30 16:30 18:30 19:45
Σέρρες - Ν.Ζίχνη Σάββατο 06:25 08:00 10:00 12:00 12:50 14:00 16:00 17:30 19:00
Ν.Ζίχνη- Σέρρες Κυρ/Αργ 10:30 14:40 15:45 16:30 18:30 19:45
Ν.Ζίχνη - Σέρρες Σάββατο 08:00 10:30 11:50 12:30 14:30 16:30 18:30 19:45 
Διαδρομή: Ηράκλεια
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Ηράκλεια - Σέρρες Κυρ/Αργ 12:00 14:00 17:00 
Σέρρες - Ηράκλεια Κυρ/Αργ 11:10 15:10 20:30
Σέρρες - Ηράκλεια Δευτέρα ως Παρασκευή 06:40  09:10 11:00 12:55 14:05 15:10 18:10  21:10
Ηράκλεια - Σέρρες Δευτέρα ως Παρασκευή 07:00 08:00  09:00 11:30 14:00 15:00 17:00 20:00
Σέρρες - Ηράκλεια Σάββατο 09:10 13:10 15:10  17:10 20:30
Ηράκλεια -Σέρρες Σάββατο 08:00 10:00 14:00 17:00 20:00
Διαδρομή: Νιγρίτα
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Σέρρες - Νιγρίτα Δευτέρα ως Παρασκευή

07:00  08:45 11:00 13:00  14:30 16:30 18:30 21:10

Νιγρίτα - Σέρρες Δευτέρα ως Παρασκευή

06:45 08:00 09:15 11:30 14:15 15:15 17:15  20:00

Νιγρίτα -Σέρρες Σάββατο 08:00 09:15 11:30 14:15 17:15 20:00
Σέρρες - Νιγρίτα Σάββατο 08:45 11:00 14:30 18:30 20:30
Σέρρες - Νιγρίτα Κυρ/Αργ 08:45 15:10 18:30 20:30
Νιγρίτα - Σέρρες Κυρ/Αργ 09:15 14:15 17:15
Διαδρομή: Εμ. Παππά
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Σέρρες-Εμ. Παππά Δευτέρα ως Παρασκευή 06:45  08:30 12:15 14:30  16:00 20:00
Σέρρες-Εμ.Παππάς Σάββατο 08:30 12:15 14:30 20:00
Σέρρες-Εμ.Παππά Κυρ/Αργ 08:30 13:30 17:00
Διαδρομή: Χρυσό - Αγ. Πνεύμα
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Σέρρες - Χρυσό - Αγ. Πνεύμα Δευ • Τρί • Τετ • Πέμ • Παρ 07:30 09:00 11:30 13:30 14:30 17:00 20:00
Σέρρες -Χρυσό - Αγ. Πνεύμα Σάββατο 09:00 11:30 13:30 14:30(ΜΟΝΟ ΧΡΥΣΟ) 20:00
Σέρρες - Χρυσό -Αγ. Πνεύμα Κυρ/Αργ 08:30 13:30 17:00 
Διαδρομή: Πεθελινός
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Σέρρες - Πεθελινός Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00  12:00 13:00 (ΩΣ ΨΥΧΙΚΟ) 14:30  17:30( ΩΣ ΨΥΧΙΚΟ) 20:15
Σέρρες - Πεθελινός Σάββατο 08:00 12:00 14:30 17:30 (ΩΣ ΨΥΧΙΚΟ) 20:15
Σέρρες - Πεθελινός Κυρ/Αργ 08:00 14:30 17:30 (ΩΣ ΨΥΧΙΚΟ)
Διαδρομή: Παλαιοκώμη
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Παλαιοκώμη -Σέρρες Δευτέρα ως Παρασκευή  07:30 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 
Σέρρες - Παλαιοκώμη Δευτέρα ως Παρασκευή  08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 
Παλαιοκώμη - Σέρρες Σάββατο 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
Σέρρες - Παλαιοκώμη Σάββατο 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 
Σέρρες - Παλαιοκώμη Κυρ/Αργ 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 
Παλαιοκώμη - Σέρρες Κυρ/Αργ 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 
Διαδρομή: Πρώτη - Ροδολίβος
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Ροδολίβος -Πρώτη- Σέρρες Δευτέρα ως Παρασκευή 06:30 08:20 11:20 14:00 16:00 (Δ/ΣΗ ΠΡΩΤΗΣ)
Πρώτη - Ροδολίβος- Σέρρες Σάββατο 08:20  11:20 16:00 (Δ/ΣΗ ΠΡΩΤΗΣ)
Σέρρες - Ροδολίβος Σάββατο 06:25  17:30 
Σέρρες - Ροδολίβος Δευτέρα ως Παρασκευή 06:30 12:00 17:30 
Σέρρες - Ροδολίβος Κυριακή 06:25  17:30
Πρώτη - Ροδολίβος -Σέρρες Κυριακή 11:20 16:00 (Δ/ΣΗ ΠΡΩΤΗΣ)
Διαδρομή: ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ(ΤΟΥΖΛΑ)-ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ(ΚΑΡΙΑΝΝΗ)
Δρομολόγιο Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
ΣΕΡΡΕΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ(ΤΟΥΖΛΑ)-ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ(ΚΑΡΙΑΝΗ) Κυριακές - Αργίες 08:00 09:00(EXPRESS) 10:00(& EXPRESS) 12:00 14:00 16:00(& EXPRESS) 19:00
ΣΕΡΡΕΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ(ΤΟΥΖΛΑ)-ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ(ΚΑΡΙΑΝΗ) Δευτέρα - Παρασκευή

08:00 09:00(EXPRESS) 10:00(& EXPRESS) 12:00 14:00 16:00 (& EXPRESS) 19:00

ΣΕΡΡΕΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ(ΤΟΥΖΛΑ)-ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ(ΚΑΡΙΑΝΗ) Σάββατο 08:00 09:00(ΕΧPRESS) 10:00(& EXPRESS) 12:00 14:00 16:00(& EXPRESS) 19:00 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ(ΚΑΡΙΑΝΗ)-ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΥΝΙΟΥ(ΤΟΥΖΛΑ)-ΣΕΡΡΕΣ Σάββατο 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40(& EXPRESS) 19:00(EXPRESS) 20:30 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ(ΚΑΡΙΑΝΗ)-ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΥΝΙΟΥ(ΤΟΥΖΛΑ)-ΣΕΡΡΕΣ Κυριακές - Αργίες 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40(& EXPRESS) 19:00(EXPRESS) 20:30 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ(ΚΑΡΙΑΝΗ)-ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ(ΤΟΥΖΛΑ)-ΣΕΡΡΕΣ Δευτέρα - Παρασκευή

09:40 11:40 13:40 15:40 17:40(& EXPRESS) 19:00(EXPRESS) 20:30


Συμβουλές προς τους ταξιδιώτες:

Όλοι οι προορισμοί αναλυτικά

Τα δρομολόγια των λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Σερρών ταξινομούνται στα αντίστοιχα τμήματα ανάλογα με τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού των διαδρομών. Περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.

Εκτός Νομού Σερρών (Τμήμα Θεσσαλονίκης)

Δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη, Αθήνα (μέσω Θεσσαλονίκης), Καβάλα (μέσω Ροδολίβους και Πρώτης), Δράμα (μέσω Νέας Ζίχνης και Αγιοχωρίου), Αλεξανδρούπολις (μέσω Ξάνθης και Κομοτηνής) και Βουλγαρία (Σέρρες - Μπλαγκόεβγκραντ - Ντούπνιτσα - Σόφια - Μπότεβγκραντ - Πλέβεν - Ρούσε). Υπάρχουν διαθέσιμα express και κοινά δρομολόγια.

Τμήμα Ηρακλείας - Σιδηροκάστρου

Άγκιστρο, Ακριτοχώρι, Άμπελοι, Αναγέννηση, Άνω Καμήλα, Άνω Πορόια, Αχλαδοχώρι, Βαμβακιά, Βαρυκό, Βυρώνεια, Δασοχώρι, Ζευγολατειό, Ηράκλεια, Καλόκαστρο, Καπνόφυτο, Καρπερή, Καρυδοχώρι, Καστανούσσα, Κάτω Πορόια, Κεφαλοχώρι, Λιμνοχώρι, Μονοκκλησιά, Νέα Τυρολόη, Πλατανάκια, Προβατάς, Προμαχώνας, Ροδόπολη, Σιδηρόκαστρο, Στρυμονικό, Τριάδα, Τριανταφυλλιά, Χείμαρρος, Χρυσοχώραφα

Τμήμα Νιγρίτας

Δρομολόγια που αφορούν τις παρακάτω περιοχές: Αδελφικό, Αηδονοχώρι, Αχινός, Βαμβακούσσα, Βέργη, Δημητρίτσι, Ευκαρπία, Κάτω Καμήλα, Κερδύλλια, Κουβούκλιο, Κουμαριά, Λαγκάδι, Λουτρά, Λυγαριά, Μαυροθάλασσα, Νιγρίτα, Νικόκλεια, Πατρίκι, Πεπονιά, Σκούταρι, Φλάμπουρο.

Τμήμα Αστικών Γραμμών Περιοχής Δήμου Νιγρίτας

Ανθή, Θερμά (Λουτρά), Νιγρίτα, Τερπνή, Φλάμπουρο.

Τμήμα Δράμας - Παγγαίου

Άγιο Πνεύμα, Αγιοχώρι, Αγριανή, Αναστασιά, Άνω Βροντού, Γάζωρος, Δαφνούδι, Δράμα, Ελαιώνας, Εμμανουήλ Παππάς, Θολός, Μεσοκώμη, Νέα Ζίχνη, Νέα Πέτρα, Νέος Σκοπός, Ορεινή, Παραλίμνιο, Πεθελινός, Πεντάπολη, Σκοπιά, Χρυσό.

Τμήμα Δράμας - Παγγαίου

Δρομολόγια προς και από Τούζλα, Ασπροβάλτα, Βρασνά, Σταυρό κ.λπ.. Τα δρομολόγια αυτού του τμήματος είναι διαθέσιμα μόνο κατά την θερινή περίοδο (01/07 - 30/9).