Δρομολόγια Εκτός Ν. Σερρών


Παρακάτω θα βρείτε τα δρομολόγια των λεωφορείων που εκτελεί το Κ.Τ.Ε.Λ. εκτός του Νομού Σερρών. Τα δρομολόγια είναι ομαδοποιημένα ανάλογα με το τμήμα στο οποίο ανήκουν. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα διαθέσιμα δρομολόγια και τις ώρες και μέρες που εξυπηρετούνται, επιλέξτε παρακάτω την κατηγορία δρομολογίου που σας αφορά.
Διαδρομή: Σέρρες - Θεσσαλονίκη (express)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 08:00 09:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 10:00 11:00 12:00 (ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 13:00 14:00 15:00 (ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 16:00 17:00 18:00 (ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 19:00 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ)
Σάββατο 09::00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 11:00 12:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ)  15:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 18:00 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ)
Κυριακή - Αργίες 12:00 14:00 15:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 16:00 17:00 18:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 19:00 20:00 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ)
Διαδρομή: Σέρρες - Θεσσαλονίκη (κοινά)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Σάββατο 06:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) • 07:30 • 08:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) • 09:30 • 10:30 • 11:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) • 12:30 • 13:30 • 14:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) • 15:30 • 16:30 • 17:30(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) • 18:30 • 19:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) • 20:30 • 21:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30  19:30 20:30)
Κυριακή - Αργίες 07:30 • 08:30 • 09:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ)• 10:30 • 11:30 • 12:30 • 13:30 • 14:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) • 15:30 • 16:30 • 17:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) • 18:30 • 19:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) • 20:30 • 21:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 08:30 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30)
Δευτέρα έως Παρασκευή

05:30 • 06:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ)• 07:30 • 08:30 (ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ)• 09:30 •10:30 • 11:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) • 12:30 • 13:30 • 14:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ)• 15:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ)   • 16:30 • 17:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) • 18:30 • 19:30 (ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) 20:30 • 21:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30  17:30  18:30  19:30 20:30)

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Σέρρες (express)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 (08:30 ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ) 09:30 10:30 11:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) 12:30 13:30 14:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) 15:30 16:30 17:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) 18:30 19:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) 20:30 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ)
Σάββατo 11:30 (ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 14:30 (ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 16:30 17:30 (ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ)  19:30 (ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ)
Κυριακή - Αργίες 14:30 (ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) 15:30 16:30 17:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) 18:30 19:30(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) 20:30 21:30 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ)
Διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Σέρρες (κοινά)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Δευτέρα έως Παρασκευή 06:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) • 07:00 • 08:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) • 09:00 • 10:00 • 11:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) • 12:00 • 13:00 • 14:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) • 15:00 • 16:00 • 17:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) • 18:00 • 19:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) • 20:00 • 21:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) • 22:00 (ΛΟΓΩ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00)
Σάββατο 07:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) - 08:00 (ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ)- 09:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) - 10:00 - 11:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ)- 12:00 -13:00 - 14:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) -15:00 - 16:00 - 17:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) -18:00 -19:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) - 20:00 - 21:00(ΜΕΣΩ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ) -22:00 (ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00)
Κυριακή - Αργίες

07:00 - 08:00 - 09:00(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) -10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ)- 15:00 - 16:00 - 17:00(ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) - 18:00 - 19:00 (ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) - 20:00 - 21:00 (ΑΠΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ) -22:00 (ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 08:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00)  

Διαδρομή: Σέρρες - Αθήνα
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Καθημερινά 09:45 & ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5/2020 21:30

 

Διαδρομή: Αθήνα - Σέρρες
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Καθημερινά 09:15 & ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/5/2020 21:30
Διαδρομή: Σέρρες - Καβάλα (Μέσω: Ροδολίβους - Πρώτης)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30  • 10:30 • 15:00 • 17:15 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ  18/5/2020 ΜΟΝΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 06:30 & 17:15 - ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Σάββατο 10:30 15:00  17:30 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ- ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Κυριακή - Αργίες 15:00  17:30 (ΛΟΓΩ  ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  - ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Διαδρομή: Καβάλα - Σέρρες (Μέσω: Πρώτης - Ροδολίβους)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30  • 10:30 • 15:00 • 18:00 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 10:30 & 15:00- ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Σάββατο 07:30 15:00  18:00 (ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Κυριακή - Αργίες 15:00 • 18:00 (ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Διαδρομή: Σέρρες - Δράμα (Μέσω: Νέας Ζίχνης - Αγιοχωρίου)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 • 11:00 • 12:50 • 17:00 • 19:00 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  06:30 - 12:50 & 19:00 ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ)
Σάββατο 09:00 • 13:00 • 17:00 • 19:00 (ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΑ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Κυριακή και Αργίες 09:00 • 13:00 • 17:00 • 19:00 (ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Διαδρομή: Δράμα - Σέρρες (Μέσω: Αγιοχωρίου - Νέα Ζίχνης)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Δευτέρα έως Παρασκευή 07:15 • 09:00 • 13:15 •  19:00 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 07:15 & 13:15 ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ)
Σάββατο 9:00 11:00 • 15:00 • 19:00 (ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Κυριακή και Αργίες 11:00 • 15:00 • 19:00 (ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ - ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΝΕΩΤΕΡΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Διαδρομή: Σέρρες - Αλεξανδρούπολις (Μέσω: Ξάνθης - Κομοτηνής)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Παρασκευή και Κυριακή

15:00 • 19:30

Διαδρομή: Αλεξανδρούπολις - Σέρρες (Μέσω: Κομοτηνής - Ξάνθης)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Παρασκευή και Κυριακή 15:00 • 19:30 
Διαδρομή: Σέρρες - Σόφια (Μέσω: Μπλαγκόεβγκραντ - Ντούπνιτσα )
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Καθημερινά ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΑ
Διαδρομή: Σόφια - Σέρρες (Μέσω: Ντούπνιτσα - Μπλαγκόεβγκραντ)
Ημέρες Ώρες Εκτέλεσης
Καθημερινά ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΑ

Συμβουλές προς τους ταξιδιώτες:

Όλοι οι προορισμοί αναλυτικά

Τα δρομολόγια των λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Σερρών ταξινομούνται στα αντίστοιχα τμήματα ανάλογα με τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού των διαδρομών. Περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.

Εκτός Νομού Σερρών (Τμήμα Θεσσαλονίκης)

Δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη, Αθήνα (μέσω Θεσσαλονίκης), Καβάλα (μέσω Ροδολίβους και Πρώτης), Δράμα (μέσω Νέας Ζίχνης και Αγιοχωρίου), Αλεξανδρούπολις (μέσω Ξάνθης και Κομοτηνής) και Βουλγαρία (Σέρρες - Μπλαγκόεβγκραντ - Ντούπνιτσα - Σόφια - Μπότεβγκραντ - Πλέβεν - Ρούσε). Υπάρχουν διαθέσιμα express και κοινά δρομολόγια.

Τμήμα Ηρακλείας - Σιδηροκάστρου

Άγκιστρο, Ακριτοχώρι, Άμπελοι, Αναγέννηση, Άνω Καμήλα, Άνω Πορόια, Αχλαδοχώρι, Βαμβακιά, Βαρυκό, Βυρώνεια, Δασοχώρι, Ζευγολατειό, Ηράκλεια, Καλόκαστρο, Καπνόφυτο, Καρπερή, Καρυδοχώρι, Καστανούσσα, Κάτω Πορόια, Κεφαλοχώρι, Λιμνοχώρι, Μονοκκλησιά, Νέα Τυρολόη, Πλατανάκια, Προβατάς, Προμαχώνας, Ροδόπολη, Σιδηρόκαστρο, Στρυμονικό, Τριάδα, Τριανταφυλλιά, Χείμαρρος, Χρυσοχώραφα

Τμήμα Νιγρίτας

Δρομολόγια που αφορούν τις παρακάτω περιοχές: Αδελφικό, Αηδονοχώρι, Αχινός, Βαμβακούσσα, Βέργη, Δημητρίτσι, Ευκαρπία, Κάτω Καμήλα, Κερδύλλια, Κουβούκλιο, Κουμαριά, Λαγκάδι, Λουτρά, Λυγαριά, Μαυροθάλασσα, Νιγρίτα, Νικόκλεια, Πατρίκι, Πεπονιά, Σκούταρι, Φλάμπουρο.

Τμήμα Αστικών Γραμμών Περιοχής Δήμου Νιγρίτας

Ανθή, Θερμά (Λουτρά), Νιγρίτα, Τερπνή, Φλάμπουρο.

Τμήμα Δράμας - Παγγαίου

Άγιο Πνεύμα, Αγιοχώρι, Αγριανή, Αναστασιά, Άνω Βροντού, Γάζωρος, Δαφνούδι, Δράμα, Ελαιώνας, Εμμανουήλ Παππάς, Θολός, Μεσοκώμη, Νέα Ζίχνη, Νέα Πέτρα, Νέος Σκοπός, Ορεινή, Παραλίμνιο, Πεθελινός, Πεντάπολη, Σκοπιά, Χρυσό.

Τμήμα Δράμας - Παγγαίου

Δρομολόγια προς και από Τούζλα, Ασπροβάλτα, Βρασνά, Σταυρό κ.λπ.. Τα δρομολόγια αυτού του τμήματος είναι διαθέσιμα μόνο κατά την θερινή περίοδο (01/07 - 30/9).